รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

ดูแลบันทึกข้อมูลทางบัญชี

จัดทำใบเสนอราคา, ใบรับงาน.P.O., ใบสั่งงาน

จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินสดของแต่ละสัปดาห์

จัดทำเอกสารใบสำคัญภาษี หัก ณ ที่จ่าย

จัดทำรายงานภาษีชื้อ, ภาษีขาย

สรุปรายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้ค้างชำระ

งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ22-35ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี

มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบัญชี ในระดับพื้นฐาน

สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือ ส่งใบสมัครทาง E-Mail : patipsr@gmail.com

โทรสอบถาม คุณปฏิ เพชรศิริ 086-3389213, 098-5061924

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไคเซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

KAIZEN ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.

639 หมู่1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

https://www.kaizen.co.th